Print

โรแมนติคสุด ๆ
HowRomance
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200505_3)

มีคนแซวมาหาว่าแอบโรแมนติค
เปล่าแอบเลยครับ

#ดูความที่สุดของ #เจ้าจำปีลี่เจียง นี้ซิครับ
บานยังไม่ทันสุด พี่ก็ร่วงโรยกลีบแล้ว

รอดูดอกอื่น ๆ กันต่อไปนะครับ

วันก่อนทำนา วันโน้นทำสวน โน้น ๆ ทำไร่ รวมทั้งปลูกป่า
วันนี้ #ถูกตามไปทำแร่ที่ร่อนพิบูลย์ อีกอย่างหนึ่งครับผม

๕ พค.๖๓ ๐๘๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร