Print
เราสี่ชีวิต ไม่สู้ ... กูหลาบ หรอก
4 Forget The Roses
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20210610_8)
ปล่อยกุหลาบขาวชมพูสู้กันไปพลางก่อน
พวกเราเล่นกันสบายใจกว่านะ
ทว่าเจ้าทองเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ ... ทำนุ้ย
๑๐ มิย.๖๔ ๑๘๑๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สุนัข, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, สุนัข และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้ง