logo_new.jpg

The OV 44 @ PhraThartMuangNaKorn
พี่ ๆ โอวี ๔๔ ที่พระธาตุนคร
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20200219_1)

ตามแผนที่ทีพวกเราทำติดตั้งบนแผ่นสเตนเลสที่แท่นปูนหน้าพระธาตุนั้น
มี ๘ จุดสำคัญที่ห้ามพลาด กับอีก ๘ จุดของเดิมที่ควรได้ดู
ส่วนอีก ๘ จุดที่สร้างเติมภายหลังนั้น ตามอัธยาศัย

หลังออกมาด้านหน้านอกพระวิหารคดแล้ว
ก็พาเดินผ่านเจดีย์ศิลาที่ตอนนี้กลายเป็นของพระเจ้าตากไปแล้ว
ก็ขอท่านคำนึงเปิดพระวิหารหลวงเข้าไปนมัสการและประทักษิณ

จากนั้นจึงออกด้านประตูทิศใต้ มาถ่ายรูปกันที่พระตูเยาวราช
ที่ ร.๖ ศมัยเป็นพระยุพราช ทรงให้สร้างถวายไว้

โดยคืนสุดท้ายได้พาแวะไปอีกรอบยามราตรีครับ

๑๙ กพ.๖๓ ๐๖๐๖ น.
Bander ริมหนองผักปัง ภูเขียว

Joomla templates by a4joomla