logo_new.jpg
#สุวรรณภูมิศึกษา คืบหน้าประมาณไหน ?
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20210604_1)
น่าจะมีหลายท่านถามหาว่าไปกันถึงไหนแล้ว สุวรรณภูมิศึกษา
หลังจากท่านรัฐมนตรีฯ เอนก และ กระทรวงการอุดมฯ ขับเคลื่อนเรื่อยมา
แล้วหวยมาออกที่ผม ตกที่นั่งผู้อำนวยการสถาบันก่อตั้ง
โดยมีท่าน อ.ศรีศักร ที่ประมาณประมุข กับขุนศึกคู่กาย Pairot Singbun
โดยมีคณะนักวิชาการรุ่นกลางกรุณามาร่วมขบคิดขับเคลื่อนด้วยกัน
อาทิ ผศ.ดร.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ผศ. Pipad Krajaejun มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ภก. Pongthep Sutheravut มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร. Chayodom Sabhasri อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา
ดร. Krislert Samphantharak ผอ.สถาบันฯ ป๋วย แห่ง ธปท. และ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานดิเอโก
และ อ. Orawin Likhitwisedkul แห่ง ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต
ขณะนี้ กระทรวงได้เรียนเชิญและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสถาบัน
ตามข้อเสนอของคณะขับเคลื่อนพวกเราแล้ว
ประกอบด้วย ศ. สรัสวดี อ๋องสกุล ม.เชียงใหม่ ด้านประวัติศาสตร์
ศ.เสมอชัย พูลสุวรรณ ม.ธรรมศาสตร์ ด้านมานุษยวิทยา
ศ.รัศมี ชูทรงเดช ม.ศิลปากร ด้านโบราณคดี
รองอธิบดี อรุณศักดิ์ กิ่งมณี กรมศิลปากร
โดยได้มีการประชุมประเดิมแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พค.๖๔
ซึ่งตรงกับวันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส ที่เป็นคุรุในด้านนี้อีกท่านหนึ่งของไทย
ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบขอบเขตงานการศึกษาและวิชาการต่าง ๆ
ของสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ในปี ๒๕๖๔ ที่จะนำร่องกัน
พร้อมกับข้อเสนอสำคัญอีก ๕ ประการ
และเมื่อวันที่ ๒ มิย. ท่านปลัดกระทรวงอุดมฯ กับคณะจาก อว.
ได้นัดสนทนาถึงความคืบหน้านานา พร้อมกันแนวทางอนาคต
มีอะไรอีกหลายสิ่งอย่างไม่ธรรมดาที่กำลังจะตามมาติด ๆ ครับ
โดยตลอดสองสัปดาห์มานี้ มีวงหารือออนไลน์และต่อสายโทรศัพท์กันถี่ยิบ
ทั้งวงประสานกับทาง อว. ธัชชา
และวงประสานกับทีมสนับสนุนกลางที่ มอ.หาดใหญ่
ซึ่งท่านอธิการบดีและคณะ กรุณาจัดสรรคนมาหนุนเต็มกำลัง
พรุ่งนี้จะนำเข้าคณะกรรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
รวมทั้งการประสานกับภาคีวิชาการแวดวงต่าง ๆ
วานนี้ ทีมประสานคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ซึ่งจะมีโครงการชุดใหญ่
ลงตัวการไขหลายคำตอบสำคัญของสุวรรณภูมิรอบแรกเลยครับผม
หากการทั้งหลายเป็นไปได้ตามแผนกะการ
งานต่าง ๆ น่าจะเริ่มเต็มสตีม กรกฎาคมนี้ครับผม
รอบแรกนี้ขอเป็นการนำร่องเร็ว กับ ๖ ภาคีวิชาการนำร่องก่อน
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ กรมศิลปากร และ จีสด้า
ซึ่งจริง ๆ แล้วทั้ง ๖ ม./ส. นี้ ก็มีประสานอีกร่วม ๑๐ ม./ส. ด้วยแล้ว
ปีหน้า ๒๕๖๔ จะขยายวง พร้อมกับการเปิดรับงานทั่วไปในวงกว้างด้วยครับผมขอเวลาตั้งหลักแป๊ปนะครับผม
กว่าจะออกมาได้ประมาณนี้ท่ามกลางกระแสโควิด
ก็เหนื่อยหนักหนาแล้วครับผม
๔ มิย.๖๔ ๐๕๔๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ และข้อความพูดว่า "PONGPANICH(BIA-TH.. พงศ์เทพ(1) Rasmi Shoocongdej Amporn Sornprasit samerchai อัญชลี ทองคง Siritham SARASSAWADEE SAASSAWADEEU ONGSAKUL Aroonsak AroonsakKingmanee Kingmanee % ค้นธส วช. % Arard พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ภัสสร สวาทะสุข ဘ วิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา จัยและนวัตกรรม MHESI Conference5"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และหน้าจอ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
 
Joomla templates by a4joomla