logo_new.jpg
ปลอดภัยไปสีชัง
SaveEverybodyToSiChang
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20210912_2)
การไป กทม.และสีชังครั้งนี้ มีหลายวิถีชีวิตใหม่ ๆ
อาทิ ตอนถึง กทม. ก็ขอไม่นั่งรถยนต์สาธารณะ
พอถึงบ้าน ก่อนเข้า ก็ตรวจ ATK ก่อนว่า negative
เช่นกันกับการมาร่วมคณะไปงานบนสีชังวานนี้
นอกจากทุกคนต้องฉีดวัคซีนกันแล้วเท่านั้น
ก่อนขึ้นเรือไปขึ้นเกาะ ก็ต้องตรวจ ATK กันอีกรอบหนึ่งครับตามนี้
จนท.นำอุปกรณ์พร้อมรายชื่อเพื่อบันทึกภาพรายงานประกอบเป็นหลักฐาน
ว่าทุกคนที่ขึ้นเกาะคณะนี้ negative ครับผม
๑๒ กย.๖๔ ๐๖๐๖ น.
โนโวเทล สีชัง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังนั่ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้ง
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla