logo_new.jpg
ซินโครตรอนกับนิวเคลียร์เพื่อ #สุวรรณภูมิศึกษา
SynchrotonAndNuclearFor #SuvarnabhumiStudies
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20210912_5)
ดินเน่อร์ทอล์คกันเมื่อคืนนี้ ที่เต็มไปด้วยเนื้อ ๆ
เพราะ ๓ ผอ.หน่วยสำคัญมาเล่าเอง กับรอง ผอ.วช.อีกท่าน
โดยมี อ.ดร.เชาวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ม.ศิลปากรดำเนินรายการ
สำหรับผมนั้นได้เรียนรู้อีกมากมายว่างานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ของไทย
ก้าวหน้าไกลมาก พร้อมกับความท้ายทายอีกมากข้างหน้า
โดยเฉพาะสองนี้ ซินโครตอน กับ นิวเคลียร์นี้ เนื้อ ๆ สำหรับ #สุวรรณภูมิศึกษา มาก ๆ
ทั้งการวิเคราะห์เนื้อวัตถุ ตลอดจนเรื่องค่าอายุและอะไรอื่น ๆ มีมากมาย
ท่านที่สนใจลองไล่ดูเองครับ
มีการนำตัวอย่างที่ทำมาแล้วไม่น้อย
หากจัดระบบเป็นกระบวนออกมา ย่อมมีอะไรตามมาอย่างไม่ธรรมดาแน่นอน
ส่วนภาพใหญ่งานวิจัยและพัฒนาของ วช.นั้น ผมห่างไปมากมาย
เหมือนกลับมาเรียนรู้ใหม่หมด พร้อมกับโจทย์ใหม่ ๆ ว่าจะร่วมกันได้อย่างไรบ้าง
๑๒ กย.๖๔ ๒๐๒๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Siam Photon II 3.0 GeV ขอบคุณครับ Thank Ûhko You S"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ข้อดีของแสงซินโครตรอน ( สสารและวัสดุชนิดต่าง ในระดับจุลภาค ตั้งแต่ระดับไมโครเมตร นาโนเมตรไปจนถึงระดับอะตอม Lower detection imit Higher resolution Fasterqun Faster acquisition Wide various sample environments Wilhelm Röntgen x-ray (1895) Double helix DoublehelxD(1953) DNA (1953) COVID19 (2020)"
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความพูดว่า "ปางมะผ้า โลงไม้ผีแมน เครื่องประดับ แห่งโบราณคดีศักษาด้วยเนิดินโตรอน THAI SYNCHROTRON อารยธรรมโบราณ อารยธรรมสยาม อารยธร เขาจันทร์งาม ภาพเขียนสี โบราณ ผาแต้ม ภาพเขียนสี โบราณ พระพุทธรูป ลูกปัด เครื่องประดับ บ้านเขียง เครื่องปั้นดินเผา บ้านเก่า เครื่องใช้ เครื่องประดับ โลงศพ เรือพนมสุรินทร์ พีช อาหาร เครื่องใช้ เครื่องประดับ ไม้ทำเรือโบราณ CAMBODIA พิมาย บ้านโนนวัด เครื่องปั้นดินเผา* เครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูป อาหาร พระพิมพ์ พระพุทธรูป คลองห่อม ลูกปัดโบราณ VIETNAM erafve Thailand สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เครื่องปั้นตินเผา พระพุทธรูป พระ เครื่อง เครื่องทอง สมุดข่อย"
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความพูดว่า "ข้อมูลวิทยาศาสตร์ วัดดุโบราณ ข้อมูลโบราณคดี การบูรณาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และโบราณคดี และโบร MHESI & THSSA Platform poma AFRICA INDIAN INDIANOCEN OCEAN tyde เชื่อมโยงอารยธรรม ศึกษาเปรียบเทียบ"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "พันธกิจที่สำคัญ การบริหารจัดการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 1 101 การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุดคล หน่วยงานด้านวิจัยและนวัดกรรม การจัดทำฐานข้อมูล และดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 2 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุดลากร ด้านวิจัยและนวัดกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อน 3 และประสานการดำเนินงาน โครงการวิจัยและนวัดกรรมที่ สำคัญของประเทศ การส่งเสริม งเสริม และถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ การจัดทำมาตรฐาน และจริยธรรมการวิจัย"
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
 
 
Joomla templates by a4joomla