logo_new.jpg
นี้ สุนทรีย์แห่งสุวรรณภูมิ
TheCharmingOfSuvarnabhumi
(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด 20211024_10)
ถ้าจำไม่ผิด ใน Periplus of Erythrean Sea
กล่าวว่าที่สุดทะเลตะวันออก มีแดนทองที่ดวงตะวันขึ้นสีทอง
เต็มไปด้วยของมีค่าและปรารถนาของชาวโลก
ตอนที่เรือบินลอยผ่านแหลมผักเบี้ยเข้าก้นอ่าวไทย
ไม่เห็นทั้งปากแม่กลองกับท่าจีน เพราะเมฆมาก
มีบางจังหวะเหมือนเห็นท้องน้ำสะท้อนแสงชมพูเรื่อ ๆ สวยดี
มีเมฆก้อนหนึ่งปุย ๆ ดูเหมือนหัวหมาอะไรสักตัวหนึ่งกำลังว่ายเมฆ สวยด้วย
พรุ่งนี้ที่จะไปร่วมเสวนาว่าด้วยสุนทรียะ ในฐานะบ้าสุวรรณภูมิศึกษา
เอานี้ก็แล้วกันง่ะ ...
๒๔ ตค.๖๔ ๒๐๐๒ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ, เมฆ และ ธรรมชาติ
 
อาจเป็นรูปภาพของ เมฆ และ ธรรมชาติ
 
อาจเป็นรูปภาพของ เมฆ
 
อาจเป็นรูปภาพของ เมฆ
 
อาจเป็นรูปภาพของ เมฆ
 
อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ, เมฆ และ ธรรมชาติ
Joomla templates by a4joomla