Print

บ่ายโมงเสาร์-อาทิตย์นี้ (พรุ่งนี้และมะรืนนี้)
พบกันที่สวนโมกข์กรุงเทพ 
ผมถูกหมายให้นำชม ๒ รอบพิเศษครับ

ใครอยากไปเที่ยวสวนโมกข์กรุงเทพกับผมพรุ่งนี้
ตะกี้นี้เพิ่งโดนหมายเรียกจากสัสดีสวนโมกข์

"จงไปทำหน้าที่นำชมทั้ง ๒ รอบ เสาร์-อาทิตย์นี้"

อยากรู้ดูชมอะไรเรียกได้ทุกแง่และซอกมุม
รวมทั้ง "นานาโมกข์ที่กำลังเบ่งบานรับสงกรานต์"

แล้วร่วมกันสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เมืองนคร
องค์ที่ในหลวงทรงเททองจากเบ้าที่นำองค์จริงมาทำ
อัญเชิญมาจากเมืองนครเมื่อครั้งพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

 

 

สงกรานต์
สรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ 

การกราบบูชาพระพุทธสิหิงส์
คือการตั้งสติ และถือปฎิบัติมั่น
ในการเป็นผู้องอาจกล้าหาญ
ในพระพุทธศาสนา
ตามแบบอย่างและพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดนประวัติ
พระพุทธสิหิงส์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาติ เคึยงคู่กับ พระแก้วมรกต