Print

For 2 Romaneeya Temple of Muang Nakorn
เพื่อ ๒ อารามเมืองนครรมณีย์
(bunchar.com การศาสนา,ที่เมืองนคร 20160519)

วันนี้ผมวิ่งรอกหลายเรื่องตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้
ตื่นแต่เช้าเพื่อลงไปนคร ก่อนร่วมเปิดห้องปฏิบัติธรรมวัดศรีทวี
แวะหารือธุระกับเพื่อนพ้องน้องพี่นัดหนึ่ง

จากนั้นอยู่ร่วมวาระมงคลเปิดห้องปฏิบัติธรรมที่วัดศรีทวี
แล้วนำเสนอภาพปริศนาธรรมทั้ง ๔ ที่นำมาประดิษฐานไว้ในห้อง
คือ พระเจ้าสร้างโลก อัตตภาพนาวา ปฏิจจสมุปบาท
และ หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ

จบถึงขอปลีกตัวไปธุระของครอบครัวที่ปากพนังให้ทันเที่ยง
แล้วรีบกลับมาพระธาตุเมืองนคร
เพราะท่านเจ้าคุณไมตรีฯ เจ้าคณะจังหวัดฯ บอกว่า
วันที่ท่านเจ้าคุณใหญ่วัดพระธาตุฯ รองเจ้าคณะภาคฯ ว่างอยู่
ให้เข้าไปกราบเรียนรายงานเรื่องผลการสำรวจร่างแรก ๆ
ถวายท่านเจ้าคุณพิจารณา
โดยมีทีมอาศรมศิลป์ 
ที่ อ.เผ่าศิริ ศิลปินแห่งชาติ สถาปัตยกรรมไทย กรุณาไปด้วย

 

ส่วนเรื่องยางนาที่วลัยลักษณ์ กับน้ำประปาที่เมืองนคร
ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไปกันถึงไหน
ตอนนี้ฟ้ามืดมาก แต่ฝนก็ยังไม่ตกลงมา
หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายได้ดี ด้วยธรรม
อย่าให้เสียชื่อว่าที่นี้ สิริธรรมนคร
หรือที่ผมขอแปลง่าย ว่า "เมืองที่ผู้คนมีธรรมเป็นศรีเป็นสง่า"

กรุณาเถิดครับ อย่าให้บ้านเมืองถิ่นฐาน "นครศรีธรรมราช"
เสียหายไปมากกว่านี้

๑๙ พค.๕๙