Print

Time To Suppress Sorrowness @ BIA BKK 
ได้เวลาลง "ลั่นทม" ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
(bunchar.com การพระศาสนา 20160718_3)

พรุ่งนี้ อาสาฬหบูชาที่สวนโมกข์กรุงเทพ
มีหลายพิเศษ เริ่มตั้งแต่บริเวณลานจอดรถ
ที่ขอเชิญมาร่วมกันปลูกลั่นทม
เพื่อลั่นกลองกำราบความระทมให้หมดสิ้น

เราได้รับ ๖ ต้นกำลังพอดี ๆ จากคุณหนุ่ย ลีรา
จีน่าเรด กับ รุ่งศิริโชค สีแดงกับชมพู


ขาวกัญจนพร กับ ม่วงเรืองสุขดี สีขาวกับม่วงสมชื่อ
วิษณุโกลด์ กับ เวราครู๊ซโรส สีเหลือง กับ เหลือบ
ต้นโต ดอกใหญ่ กลิ่นหอมพิเศษ

 

"ลั่นทม" นี้ ทั่วทั้งโลก
ถือเป็นดอกไม้มงคล ไม่รู้จักตาย
นิยมใช้เป็นดอกไม้บูชาและต้อนรับมิตร
รวมทั้งปลูกกันในวัดและสุสาน เพื่อหวังให้ฟื้นตื่น
มิได้เกี่ยวอะไรกับความ "ระทมทุกข์" 
ที่ไทยเราเอามาปรุงและจดจำกัน
ในนามของ "ลั่นทม"

แล้ววันหน้าจะทยอยขยายความ
ณ ขณะนี้ ขอเริ่มด้วยความหมายนี้
ร่วมกับจำนวน ๖ ที่อาจหมาย สฬายตนะ
ที่ถือเป็นปากประตูสำคัญ
ของชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลาย

ส่วนต้นฉนวนทองทั้ง ๖ 
ที่ปลูกตามคำแนะนำกำชับของที่ปรึกษาภูมิสถาปัตย์เมื่อแรกสร้างนั้น เราประสานคนมาถอนขน และนำไปล้อมพักรอหาที่ปลูก ตามที่จะมีคนประสงค์ ใครสนใจ ติดต่อตรงที่ คุณเทอดศักดิ์ เบอร์ ๐๘๑ ๔๐๙๓๑๗๙ ไม่แนะนำให้ปลูกที่ลานจอดรถ เพราะกิ่งมักผุ อาจร่วงหล่นใส่ได้ครับ

๑๘ กค.๕๙