logo_new.jpg
ทำที่กรุงเทพจนรมณีย์แล้ว ... ให้คนทางนั้นดูแลกันต่อ
ส่วนพวกเรานั้น กลับมาทำกันที่วัดข้างบ้านกันดีกว่า
Let'sDoAtThyNearHomeTemple
(bunchar.com การพระศาสนา 20210331_2)
ถามว่าเริ่มอย่างไรที่ตรงไหนหนอ ?
ที่พระ ? ที่วัด ? หรือว่าที่เรา ?
วันนั้นตอนเช้า ที่ผมพาคณะพระเดินเที่ยวดูดต้นไม้ดอกไม้ในสวนโมกข์กรุงเทพ
ที่ไม่มีผืนดินสักกะบิเดียว แต่เราก็ทำเป็นรมณียสถานกันได้ประมาณนั้น
ปีนี้ ท่านเจ้าคุณ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปีแล้ว
พวกเราก็เลยกราบท่านเป็นพิเศษ พร้อมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กันหน้าโมกทั้ง ๘ ในสวนปฏิจจสมุปบาทดาดฟ้า
วันนี้ ที่วัดจันเมืองนคร ทางตะวันออกที่รอการฟื้นคืนต่อจากนี้
คนละฝั่งฟากบ้านบวรรัตน์ ที่วัดศรีทวีอยู่ฝั่งตก และท่านเจ้าคุณปลุกฟื้นคืนแล้ว
วัดบ้านผมขยับต่อแล้วครับ ส่วนบ้านท่านทั้งหลาย อย่าดูดายกันนะขอรับผม
๓๑ มีค.๖๔ ๐๗๔๔ น.
บ้าทบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
 
Joomla templates by a4joomla