logo_new.jpg
แม่ ... เท่าที่ถูกชวนทบทวนใหม่หมาด
(bunchar.com การพระศาสนา 20210810_3)
จัดให้เข้าร่วมเสวนานี้ออนไลน์ มีพี่ โจน จันได เสฯ มาจากเมกา
ภายใต้เวลา ๑ ชม.กึ่ง กับท่านพระ คุณแม่ชี อาจารย์โสรีช์ และพี่โจน
ก็ต้องช่วงชิงกันเป็นธรรมดา (แม้ผมจะโดนท้าบ่อยมาก)
แถมพอขอหน่อย ๆ แม่อ้อมก็ไม่ย้อมไม่ยอม ... ยอม ๆ
ชอบมาก ที่ชวนให้ได้ทบทวนชวนคิดอีกคำรบ เรื่องแม่
๑) ท่านอาจารย์พุทธทาสชวนคิดถึง #แม่ทางจิตทางวัญญาณ
จนถึงที่มีพระพุทธเป็นพ่อ #พระธรรมเป็นแม่ และ พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพี่
พร้อมกับเตือนว่าอย่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา ฯลฯ
๒) ในวาระวันแม่ที่จะถึงนี้ ผมนึกถึงแม่ ๓ นัยยะ
#แม่ของพวกเราร่วมกัน / #แม่ของตัวเอง / และ #แม่ๆ ทั้งที่เป็นคนและอื่น ๆ
๓) หากให้คิดถึงแม่ลึก ๆ ผมนึกถึง #อาการลักษณะของแม่
๓.๕ - #ไม่คิดเอาคืน ให้แล้วขอให้เราไปต่อได้เอง
๔) คำว่าแม่นี้ #เป็นปฐมและสากลยิ่ง แม่ mama มะ หม่าม้า โอม่าซัง ฯลฯ
เอ่ยแรกจากปากลูก และเหมือนกันแทบทั้งโลก
๕) แม่เองของผมนั้นมี ๒ คน #แม่รัตนากับแม่น้าพา
รู้สึกลึกสุด ก็ตอนที่พี่ชายจมน้ำตาย ปี ๑๕ แล้วพ่อตาย ปี ๑๗
กับพี่น้อง ๕ - ๖ คน ที่เราอยู่ร่วมกันมา เล่าได้เป็นร้อยพันหมื่นเรื่อง
โดยเฉพาะตอนชวนและช่วยแม่สู้รักษาชีวิตครั้งสำคัญ ๓ รอบ
กับตอนนี้ ที่ทุ่มสุด ๆ ในการชวนน้าพารักษาชีวิตครั้งสำคัญ
๖) #สำหรับแม่หมอนะหรือ ? นอกจากแม่ของหมอคนนี้แล้ว
ในฐานะที่เคยเป็นหมอแะเจอแม่ ๆ ได้พบประสบว่า
๖.๑ - พอแม่รู้ว่ามีลูกในอุทร ทุกคนทุ่มเทสุด ๆ
ในการถนอมลูกน้อยในนั้น ตลอด ๙ เดือน ตามแต่หมอพยาบาลจะชี้แนะ
๖.๒ - ณ จังหวะคลอดจนรอดแล้ว
ก็แม่นี้แหละที่ถนอมเลี้ยง และนำพามาเข้าคลีนิคสุขภาพเด็กดี
ให้เติบโตกล้าแข็งพร้อมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้รอดและปลอดภัย
๖.๓ - ยามลูกป่วย เราพบเสมอว่าแม่นั้นคือคนทุ่มทั้งชีวิตเพื่อพิทักษ์ลูกน้อย
ไม่มีหลับมีนอนเลยครับ ฯลฯ
๗) ส่วน #แม่ในภาพกว้าง นั้น
จากการเรียนรู้ถึงวิธีคิดของมนุษย์เมื่อก่อน
ที่อะไร ๆ ที่ให้คุณ ก็จะยกให้เป็นแม่แทบทั้งนั้น
จนถึงขั้น พระแม่ธรณี คงคา ฯลฯ หรือ MotherEarth etc.
ซึ่งสอดคล้องกับระบบคิดว่าด้วยชีวิตใหม่ในสากล
ที่ว่าทุกชีวิตและสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นระบบ
หาได้มีชีวิตใดชีวิตเดียวเดี่ยว ๆ โดดได้ ฯลฯ
๘.๑ - #อยู่กับแม่ / แม่ ๆ และ แม่ที่แท้
๘.๒ - #ดูแลรักษาบำรุงแม่ ทั้งแม่เรา แม่เขา แม่อื่น ๆ
ถึงที่สุดคือ #มีธรรมเป็นแม่_มีแม่เป็นธรรม กันครับผม
ส่งสรุปบันทึกมาปันกันตามนี้ขอรับผม
๑๐ สค.๖๔ ๐๗๕๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และข้อความพูดว่า "B.A มิาตา เสวนา เรื่อง ความหมาย ของคำว่า แม่ แม่ ที่ท่านยังไม่รู้จัก จันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐น. แม่ของพระ พระจิตร์ จิตุตสวโร มีธรรมเป็นแม่ แม่ชีธีรปัญญา แม่ของธรรมชาติ โจน จันได แม่(ของ)ครู ศ.ดร.pสer์ โพธิแก้ว แม่หมอ บัญชา พงษ์พานิช พิธีกรตัว (แม่) สุนิสา สุขบุญสังข์ LIVE ธรรมมาตาสวนโมกข์กรุงเทพ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ และโทรทัศน์
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และข้อความพูดว่า "มาตา BIA แม่ ที่ท่านยังไม่รู้จัก อีกสักครู่รับชม f LIVE เสวนา เรื่อง ความหมาย ของคำว่า แม่ จันทร์ที่ ๙ สิงหาคม าคม ๒๕๖๔ ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐น. BuddhadasaArchives Buddhadasa Archives แม่ของพระ พระจิตร์ จิตุตสวโร มีธรรมเป็นแม่ แม่ชีธีรปัญญา แม่ของธรรมชาติ โจน จันได แม่(ของ)ครู รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว แม่หมอ นพ.บัญชา พงษ์พานิช พิธีกรตัว (แม่) สุนิสา สุขบุญสังข์"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Joomla templates by a4joomla