logo_new.jpg
สู่ทศวรรษนี้ที่มีโควิดมาร่วมด้วย
TheNextSteppingOfBIAInThisWorldWithCovid
(bunchar.com การพระศาสนา 20210819_3)
การประชุมร่วม กก.มูลนิธิ และ กก.บริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ
เมื่อวานซืนนี้นั้น หลังรับทราบพัฒนาการของงานธรรมที่เราปรับทำกัน
พร้อมกับเห็นชอบ ชี้แนะและอนุมัติ เรื่องสำคัญ ๆ หลายอย่าง
รวมทั้งตั้งอีก ๒ คณะกรรมการสำคัญ
คือ คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฯ
ตามมาตรฐานประมาณองค์กรในตลาดหลักทรัพย์และภาคธุรกิจสากล
มาถึงวาระว่าด้วยแนวงานธรรมข้างหน้า ...
ที่มิใช่ระยะ ๑๐ ปี แต่พูดกันเป็นปี ๆ ในระยะ ๓ ปีนี้เท่านั้น
ด้วยโลกนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก
มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในท่ามกลางการหารือและชี้แนะ และจะต้องขบกันต่อ
... จิตวิญญาณจะกล้าแข็งนั้น เป็น Journey ที่ใช้เวลายาวมาก
ต้องใช้ Reflection Learning Process
... Ultimate Happiness นั้นลึกมาก จะทำอย่างไรกับผู้คนที่ยากลำบากมากขึ้น ๆ ให้เขาได้เข้าถึงเนื้อในของการจดหมายเหตุของเรา
... ในระดับชุมชน ชาวบ้าน จะทำกันอย่างไรได้บ้าง ?
... การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพระพุทธศาสนา น่าจะอย่างไร ?
... ทำอย่างไร เพื่อ Mindfulness Organisation ในสังคมไทย ?
... ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีอุปสรรคอะไรบ้าง ? เจอตอ ? หรือ ความท้าทายอะไรไหม ? นอกจากความสำเร็จลุล่วง ? แล้วผ่านกันอย่างไร ?
๑๙ สค.๖๔ ๐๘๒๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และหน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และข้อความ
 
 
Joomla templates by a4joomla