Print
วันนี้ที่ถูกน้อง ๆ ใช้งานหนักมากกกกกกกก
HardWorkingWithBrothersAndSisters
(bunchar.com การพระศาสนา 20210825_6)
หนุกมากวันนี้ น้อง ๆ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ
เรียกใช้ ๓ วาระ ๆ ละอย่างกระชับฉับ ๆ ใน ๑ ชม.
เริ่มด้วยทีม จดหมายเหตุพุทธทาส ต่อด้วยทีม กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
แล้วตบท้ายด้วยทั้งหอฯ เพื่อเตรียมงานตักบาตรเดือนเกิด
ที่ปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ
ทั้ง ๓ วงมีประเด็นสำคัญมากมาย
และจะนำมาซึ่งอีกหลายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในวงพระพุทธศาสนาไทย
รวมทั้งการจดหมายเหตุไทยด้วยครับ
ท่ามกลางโควิดที่เราทำงานกันที่บ้านนั้น
การจัดประชุมออนไลน์ทำได้ง่าย ก็เลยเจอกันมาก
แถมมีการจัดระบบวาระแบบกระชับ ฉับ ๆ
เรียกว่า คุยกันน้อยแต่ทำกันมาครับผม
๒๕ สค.๖๔ ๑๙๓๗ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และหน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และหน้าจอ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และหน้าจอ