Print
เช้านี้อยู่กับน้าพาแม่พ่อตายายทวดเทียด ฯลฯ
MorningWithAncestors
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20220911_9)
วันนี้ แรม ๑ ค่ำ ชาวนครส่วนใหญ่ไปยกหฺมฺรับเล็กรับตายายกันที่วัด
แม่ครับ น้าพาครับ พอดีพวกเราที่ วัดจันทาราม เมืองนครศรีธรรมราช
รับร่วมกับวันพระเมื่อวานนี้แล้ว
เช้านี้เต้ยก็เลยอยู่กับน้าพา แม่ พ่อ คุณตาคุณยาย ฯลฯ ยาวเลยครับ
อัฐิและอังคารน้าพา ตอนนี้แบ่งเป็น ๔ ส่วน
ส่วนแรกที่เก็บมาจากวัดอยู่ในผอบแก้ว
แล้วแยกส่วนหนึ่งไว้สำหรับนำไปอยู่บางกอกกับพี่ ๆ และ Ting Pongpanich
อีกส่วนวานนี้ บรรจุลงผอบถมที่เพิ่งได้มา
จะได้เข้าพวกกับของคุณทวด คุณยายและคุณตา ที่เก็บอยู่บ้านลุงยุติ
ส่วนอังคารยังไม่ได้ทำการว่าจะจัดอย่างไรจึงจะดีครับ
เช้านี้ที่บ้านมีดอกไม้บานสวยดีหลายดอกเลยครับ
๑๑ กย.๖๕ ๑๑๕๕ น.