logo_new.jpg
สงสัยได้โดดเรียนเลยเรา
EscapeTheClassAsUsual
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20220717_2)
มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ชอบฝัน
และที่ฝันมากคือฝันว่าโดดเรียนเรื่อย ทั้ง ๆ ที่ที่จริงแล้วไม่ได้โดดเรื่อย
แต่โดดบ่อยหน่อย
เมื่อวานนี้ ที่โรงเรียน ช่างศิลป์ถิ่นนคร
มีที่เรียนว่างที่หนึ่ง เพราะมีคนของลาออก ๒ คน
ที่หนึ่ง Samart Sarem เข้าแทน
อีกที่หุ้นกันกับท่านสมภาร ณ.พัชร วชิระ ว่าจะผลัดกัน
วันนี้วันแรกที่จะไปเริ่มเรียน
ก็เกิดมีนัด ครู ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ กับ ครู พัฒน์ นาคเสน
ยกหุ้นถวายสมภาร ณ.พัชร วชิระ นะขอรับผม
๑๗ กค.๖๕ ๐๘๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla