Print
คือว่าวันนี้มีเทคาน ก็ควรไปขึ้นซะ
TodayWorkOfTheSingle
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20220902_5)
เมื่อเช้าไปทำอีกการของน้าพา ยุพา บวรรัตนารักษ์
แต่ว่าต้องหาอะไรอีกเยอะ มีเวลาให้ ๒ ปี
ก่อนกลับมาเริน นายหัว Khamjiang Panitdee บอกว่า
วันนี้มีเทคานส่วนต่อขยายของ #ตึกยาวบวรนคร
พอดีเรานี้คนชอบ ก็เลยขอไปขึ้นตรวจคานว่าแข็งแรงพอไหม
เพราะหอนี้ จะเกิดอีกปรากฏการณ์ใหม่ให้เมืองนครครับผม
Jirayunat Ajariyakajorn Mongkhonsawat Luengvorapant
๒ กย.๖๕ ๑๑๑๑ น.