logo_new.jpg
๓ ณี/นี ดีแน่ ๆ
On Three Nee To Be Better
(bunchar.com การพระศาสนา 20221128_4)
การกลับจากปีนังเมื่อวานนี้ แล้ววันนี้ก็ไปต่อจนจวนจะถึงแดนทองผาภูมิ
ที่วัดป่าสุนันทวนารามริมแควน้อยนั้น
เพื่อไปเรียนรู้ดูกระบวนงานการเรียนรู้และทบทวน #พุทธธรรม ของพระท่าน
งานนี้ถือเป็นการถวายงานสงฆ์ตามที่ปวารณาไว้
แล้วเมื่อเข้าพรรษา ได้ถวายงานทรงจำพระปาฏิโมกข์ถวายพระท่าน
จากนั้นพระท่านก็บอกอีก ว่าน่าถวายการเรียนรู้พุทธธรรมถวายด้วย
งานนี้ท่านเริ่มมาแต่ต้นเดือนนี้ จะอยู่เรียนรู้กันตลอดเดือนถึงต้นธันวา
มีเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้ ฟังพระท่านไม่มีตก ทั้งผู้จัดกระบวนถวายและผู้ร่วมเรียนรู้
มาจากหลายสถาน เหนือ ใต้ ออก ตก อีสาน กว่า ๒๐ รูป
เฉพาะคู่มือกึ่ง ๕๐๐ หน้า ก็อ้อแล้ว
ยังพุทธธรรมฉบับปรับขยายอีกไม่รู้กี่พันหน้า พระคุณเจ้าขอรับ
ข่าวว่ายกทุกงานหนังสือของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ปยุตโต
มาอีกเกือบทั้ง ๑,๐๐๐ เล่มเลยครับ
ก่อนจบคืนนี้ เมื่อ ๒๑๐๐ น.
ได้ฟังข้อฝากทิ้งท้ายจากเจ้าพระคุณสมเด็จ เรื่อง ๓ ณี/นี ดีแน่ ๆ
ผมจับความและให้ความเพื่อการใช้การเองประมาณนี้ครับผม
รมณีย์ - ว่าด้วยพื้นที่ ปริมณฑล
ปสาทนีย์ - ว่าด้วยบุคคล อันเป็นที่น่าเลื่อมใส
กัมมนีย์ - ว่าด้วยความพร้อมพอ ของบุคคลในการทำการดี
คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม
๒๘ พย.๖๕ ๑๐๑๐ น.
มาตาวารีหน้าวัดริมแควน้อย ไทรโยค เมืองกาญจน์
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//