logo_new.jpg

ค่ำคืนนี้ น้ำฟ้าจะมาจู่โจมอีกไหมหนอ ?
Will Water ReAttack Again ?
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20170106_7)

น้าพาและบริวาณที่บ้านเมืองนครส่งมาตะกี้
เป็นภาพคืนนี้เมื่อก่อนจะมืด

หวังว่าคืนนี้น้ำฟ้าจะพักและไม่จู่โจมอย่างเมื่อคืนวานนะครับ

๖ มค.๖๐

Joomla templates by a4joomla