logo_new.jpg

ต้นแบบของชีวิตที่พึงใคร่ครวญใหญ่ ณ วันเริ่มชรา 
This the Role Model of Mine
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20170108_2)

เมื่อเช้าวันที่ ๑ 
หลังเนสัชชิกพร้อมเอื้ออำนวยงานมาตลอดวันและคืน
ผมได้รับมอบหมายจากเพื่อพ้องภาคีว่า 
นำชมแรกของปี ต้องเป็นผม

โดยผมเลือกนำชมเพียง ๒ ชุดเท่านั้น
หนึ่งในนั้นคือภาพชุดพระพุทธองค์
ที่ต้องถือว่าเป็นต้นแบบชีวิตของชาวพุทธทุกคน

วันนั้นและเวลานำชม ผมมีหลายช่วงชีวิตของพระองค์ที่ชอบน้อมนำมาชวนใช้ใคร่ครวญ

๑) แรกประสูติ ทรงมีอาสภิวาจา "เราเป็นหนึ่งในโลก...ชาตินี้เป็นที่สุด" แล้วพวกเรามีปณิธานชีวิตกันบ้างไหม ? ว่าไง ? ไปตามดวง ?

๒) เมื่อเหล่าปุโรหิตทำนายว่าจะเป็นเอกได้ ๒ แนว แล้วเราจะเลือกแนวไหน ? "เอกอัครมหาจักรพรรดิหรือเศรษฐี กับเอกองค์บรมศาสดา" ส่วนใหญ่ที่ตามชมจะบอกว่า "ขอรวยก่อนครับ, ทำนองเดียวกับพระบิดาสุทโธทนะทุกประการ"

๓) ๒๙ พรรษาแรกแห่งช่วงชีวิตที่เสวยสุขแสนสมบูรณ์ จะรู้คิดทบทวนอย่างสิทธัตถะ จนกล้าสละ "กามสุขัลลิการนุโยค" ออกมาทดสอบอีกทฤษฎีสุขที่ว่าด้วย "อัตกิลมถานุโยค" อย่างอุกฤษฎ์ไหม ?

๔) ทั้ง ๆ ที่ใคร ๆ ก็ศรัทธายกย่อง ถึงขนาดยกให้เป็นเจ้าสำนัก จะยังรู้ตัวทั่วพร้อมไหมว่ายังพบของไม่แท้ จนกระทั่งต้องถูกท้าทายครั้งใหญ่ หลังจากพากเพียรมาแล้วถึง ๖ ปี ด้วยการแสวงหาแนวใหม่ที่ ๕ ผู้ติตดามละทิ้ง ก็ยังกาจกล้าอย่างมุ่งมั่น ไหม ?

๕) เมื่อเสวยสุขหลังตรัสรู้ แม้จะรู้ ๆ อยู่ว่าหมู่มนุษย์นี้นั้นเหลือประมาณ ก็ยังเมตตายากลำบากอย่างยิ่งในการบอกต่ออยู่ตั้ง ๔๕ ปี จนแม้วาระ ณ ขณะสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

๖) กระทั่งกับพ่อแม่พี่น้องและลูก ก็ทรงเที่ยงแท้ที่จะมอบของดีที่สุดให้อย่างถึงที่สุด

เรานี้ ๖๐ ปีแล้ว 
ยังไม่ได้ถึงไหนใน ๖ ข้อนี้สักเท่าไหร่เลย.

๘ มค.๖๐

Joomla templates by a4joomla
rtp slot https://www.sidiap.org/rtp-live-slot//