logo_new.jpg

เพิ่มม้า ๒ ตัว ใส่ฝูงนกทั้ง ๗
2 More Horses In 7 Cranes
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191115_7)

ก่อนนอนคืนนี้ เติมม้าอีก ๒ ตัว ใส่ฝูงนกกระเรียนทั้ง ๗ กะว่า น่าจะได้สวนสัตว์ใหญ่ ๆ สักสวนหนึ่งแน่ งานนี้

๑๕ พย.๖๒ ๒๑๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

 
Joomla templates by a4joomla