logo_new.jpg

เรานี้ล้วนมาจาก ๔ นี้ ... ด้วยกัน
We Are All From This 4 Origination


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191206_3)

 

     บนปราสาทสัจจธรรมเท่าที่พวกเรามีเวลา และชาวที่นั่นช่วยนำชมนั้นเธอบอกว่าบันไดทางที่เราขึ้นกันมา ออกแบบให้เห็นเป็นการสวนกระแสและโถงแรกที่หันออกทะเล คือโถงที่ว่าด้วย ๔ ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม เต็มไปด้วยไม้จำหลักละลานตาด้วยนานาเทพเสด็จมารับและร่วมล้นอย่างหลามไม่ว่าจะศิวะ วิษณุ พรหม อินทร์ ฯลฯ แต่ที่ผมจงในขอถ่ายรูปดวยนั้น เทพธิดาใดไม่รู้ได้สมมุติเอาเองว่าคือพระแม่ Mother Earth ผู้ให้กำเนิดเกิดกันมาเข้าไปขอยืนจับภาพอยู่เบื้องล่างขอบคุณ พี่ แหม่ม แห่ง บุญจาริก ที่กรุณาจับภาพตรงมาให้ครับ

๖ ธค.๖๒ ๑๑๓๗ .
สวนโมกข์กรุงเทพ

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla