logo_new.jpg

ต่อนี้อีกศาลโชกุนที่นิกโก้
Continued The Nikko Taiyuin Byo


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20191215_4)

 

     ก่อนออกเดินทางกลับจากนิกโก้เมื่อวันก่อนโน้นหลังจบสะพานชินเกียว หลานชายนายPrin Pongspanich พาเลี้ยวไปจอดหน้านี้ ก็เรียบร้อยลุง ๆ ป้า ๆ อา ๆ ละซิครับ ศาลนี้ อยู่ไม่ไกลกันจาก Tosho Gu ของโชกุนอิเอยาสุ โทกูกาว่าเป็นศาลของอีกโชกุนผู้หลานชาย ชื่อ อิเดมิตสึ โทกูกาว่าผู้สร้างศาลนู้นให้ปู่ แล้วสร้างศาลนี้สำหรับตัวเองเฉพาะทางเดินเข้า ก็บอกเลยว่าอลังการ์มาก วันนี้น่าจะเล่าได้ไม่หมดอาจจะเลยไปหลังกลับจากเวียดนานด้วยครับ

๑๕ ธค.๖๒ ๑๒๑๖ น.
รพ.กท.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla