logo_new.jpg

คำสอนน้องนี้ ที่สุดสงวน
These Preserved Sister Teaching


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200112_3)

 

      เมื่อแรกเริ่ม "#นาครบวรรัตน์" ในปี ๒๕๒๘ มีเพื่อน ๆ #กลุ่มนาคร กล่าวถึงนี้ว่าสำคัญนักพอดีแม่กับน้าพาเก็บไว้เล่มหนึ่ง จึงเอามาให้ได้ดูกัน แล้วคนนั้นคนนี้ก็ยืม ๆ กันไปก่อนจะหายเสีย ก็เลยตามคืนเอามารักษาไว้ใส่ในปกใบลานที่สั่งทำสำหรับนาครบวรรัตน์เท่านั้นใส่ชั้นไว้ตรงไหนสักแห่ง นาน ๆ เจอ ตะกี้ โดนนักล้วง นาย สุรเชษฐ์ แก้วสกุล คนนี้เอามาแฉรอแกขยายความ ตามกันต่อไปนะครับผม

๑๒ มค.๖๓ ๑๐๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ฉบับที่เรียบเรียงขึ้นใน “กรุงนครศรีธรรมราช” สมัยเจ้านราสุริยวงศ์ โดยพระยาราชสุภาวดี และพระภิกษุอินท์ เรียบเรียงขึ้นโดยมีเค้าโครงจากความทรงจำถึงฉบับสมัยอยุธยาที่สาปสูญไป
.
พิมพ์ในงานศพ นางอิ่ม ตัญญพงศ์ มารดาขุนบวรรัตนารักษ์ ในปี ๒๔๘๙
.
เริ่มกลอนบพิตรท่าน พระยาราชสุภา -
วดีลิขิตตรา แสดงนามโดยมี
.
ผู้ช่วยบริรักษ์ นราโลกพราหมณ์ชี
ในกรุงนครศรี ธรรมราชบุรินทร์
.
ทุกกาลผดุงการ ประกอบชอบ บ เว้นถวิล
ซึ่งเป็นฉบับจิน - ตนาท่าน บ ให้สูญ
.
นางกฤษณานาถ ก็มีเรื่องบริบูรณ์
สมุดเดิมก็เศร้าสูญ สลายลบ บ เป็นผล
.
เชิญเราชิโนรส พระนามอินทนิพนธ์
พจนารถอนุสนธิ์ จำหลักฉันทจองกลอน

 
Joomla templates by a4joomla