logo_new.jpg

พระท่านมาถึงที่ ต้องให้สัมผัสผัสสะนี้
Invite The Monks To Test This Touch


(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200120_5)

 

      ฉวยโอกาสที่ มหาสังฆะหลายรูปมาถึงบ้านทั้งทีผมจึงนิมนต์ท่านต่อไปที่บ้านบวรรัตน์หลังแรกและกราบเรียนท่านขึ้นไปถึงห้องนอนขุนบวรฯ เพื่อสัมผัสกับอีกผัสสะที่ท่านน่าจะไม่เคยไม่คุ้นเป็นหีบไม้ของคุณยาย ที่แม่กับน้าพาสั่งนักหนาให้หาให้เจอและเก็บรักษาไว้ให้ดีซึ่งเมื่อได้เจอและสัมผัสจึงได้รู้ว่าวิเศษ " ... ตอนเด็ก แม่กับน้าพาชอบเปิดหีบนี้มากคุณยายเอาไว้ใส่ผ้านุ่ง คลี่่มานุ่งห่มแต่ละครั้งหอมกรุ่นด้วยกลิ่นการบูร เพราะเป็นหีบไม้การบูร ... " นี้กว่า ๑๐๐ ปีแล้ว สมรรถนะของการบูรหอม ยังแรงอยู่เลยขอรับพระสัมผัสแล้ว ก็ตามญาติโยมเข้าไปผัสสะด้วยเลยครับ

๒๐ มค.๖๓ ๑๓๑๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 

 

Joomla templates by a4joomla