logo_new.jpg

โอมโอม สิริปีติ ... ผีปู่ย่า ผีไวรัส จงพลัดหนี
ขอลูกปัด ขจัดภัย ให้พ้นที ทลายทุกข์สุขทวี บัดนี้เทอญ.
Om Om, Corona Virus Away Suddenly Now ...
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200206_5)

ด้วยแผ่นโองการที่ อ.วิลักษณ์จารจรดมอบให้ว่า

" ... กราบฟ้า ไหว้ดิน ทุกถิ่นที่
ขอพลัง ศักดิ์สิทธิ์ สถิตดี
เจิมลูกปัด ณ บัดนี้ คลี่่มนต์พลัน
เชิญเจ้าหลวง คำแดง คำแหงกล้า
ตนเค้าผี ล้านนา มาสู่ขวัญ
เชิญปู่แสะย่าแสะ และกุมภัณฑ์
และอารักษ์ ทั้งนั้น แวดหวันพลี
ทั้งผีมด ผีเม็ง ตนเก่งกล้า
ผีปู่ย่า ผีไวรัส จงพลัดหนี
ขอลูกปัด ขจัดภัย ให้พ้นที
ทลายทุกข์ สุขทวี บัดนี้เทอญ. ... "

หลังอิ่มแปล้ ก็ถูกใช้ให้เก็บดอกหอมหมื่นลี้ข้างเฮือนเจียงลือ
เพื่อเอาไปชงชากับดอกเอื้องคำ ตามพิธีเซ่นสรวง
โดยสั่งให้ผมฟ้อนนิ้วเก็บดอกน้อยมิให้ช้ำ
แล้วมีการเก็บภาพสู้ช่างฟ้อนสาวอ้อนแอ้นนางนั้นที่กลางเวียงไม่ได้

ทว่า อารมณ์ม่วน แม่นอีหลีจ๊าดนักจังหู

๖ กพ.๖๓ ๐๘๓๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

    

Joomla templates by a4joomla