logo_new.jpg

อีกชุมนุมรอบหม้อไฟฟ้ากะเต๋าเต้ยคืนนี้
Another Electric Pot Gathering Tonight
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200216_8)

มีการหารือนิด ๆ คืนนี้
ก็เลยเชิญมาเล่นเต๋าเต้ยรอบหม้อไฟกันตะกี้

มี ๔ ประเด็นเล็ก ๆ ตั้งแต่
การตรวจที่น้าพา ยุพา บวรรัตนารักษ์ เข็ดขา
กับการป่วยของหลานอิ่ม ลูกของ Juk Cicada
แล้วก็การขยับบวรนคร-นาครบวรรัตน์
กับการจะศึกษาเรื่องศรีวิชัยรอบใหญ่

เพื่อนพี่น้องผมตั้งหน้าตั้งตากันมากเลยครับ
ทุเรียนปลอดสารแช่แข็งเกล็ดหิมะ
จากป่าต้นน้ำไชยาปากหมาก หรอยมากครับเหอ Gob Siwapat

๑๖ กพ.๖๓ ๒๒๒๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla