logo_new.jpg

ก่อนการกินกันเมื่อเช้า
Before Today Breakfast
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200220_6)

นอกจากเฝ้าพระอาทิตย์กันจนแจ้งแจ๋
แต่ที่ผมชอบอีกอย่างที่แคมโขงคือช่อดอกนี้ที่ไม่รู้ชื่อ

มีคนบอกว่าเอาไปเพาะปลูกได้ดอก
แล้วเก็บไปอีก รอรับต้นเลยครับ

๒๐ กพ.๖๓ ๑๓๐๖ น.
หนึ่งในบ้านผือ อุดร

Joomla templates by a4joomla