logo_new.jpg

พาไปตรวจงาน แล้วกลับมาเลี้ยงสมุน
Working Woman & Dog Feeding
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200307_8)

เพิ่งกลับจากไปกินเที่ยงกลางนา
แล้วแวะตรวจงานการลอกสระที่สวน ก่อนจะกู้รถติดหลุด
ที่ได้มือดีลานสะกามาลุยสักประเดี๋ยว

แล้วกลับมาเลี้ยงหมา ๆ ที่บ้าน สบาย ๆ

๗ มีค.๖๓ ๑๕๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla