logo_new.jpg

เดี๋ยวก็รู้ ว่าสระสวนนี้จะออกมาประมาณไหน
Not So Long, The DhammaRuksa Pond Will Come Up
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200309_2)

ด้วยติดกิจอยู่บางกอก จึงต้องขึ้นมาแต่แรกวา
ตกลงว่าวันนี้ ที่เขาเคลื่อนคันติดหลุดได้เรียบร้อย
หลังลงไปแช่มา ๒ คืน

จึงเป็นเหตุและปัจจัยให้ได้ขยายสระ
จากเดิมที่กะว่าจะแต่งแต่ตลิ่ง เพื่อรักษานานาไม้ที่ปลูกใส่ไว้
ทั้งประดู่ มะค่า ตะเคียน พยุง สาวดำ หลุมพอ ฯลฯ
โดยยอมสละ ๑ หลุมพอเอ๊าะ ๆ กับ ๑ มะเหมี่ยวแก่
และวันนี้ คนที่นั่น น่าจะช่วยกันขุดขยายและเริมตลิ่งสระ

ส่วนจะออกมาประมาณไหน ไม่นานนักก็รู้ครับ
ฝากหนอ ๆ อุเบกขาครับ

๙ มีค.๖๓ ๐๘๓๐ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.

Joomla templates by a4joomla