logo_new.jpg

อ่านหนังสือนี้กัน วันนี้
Read This Book
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200325_6)

ตั้งแต่คืนวาน ที่คว้าเล่มนี้ของ อ.เชษฐ์ มาไล่อ่าน
ยันเช้าก็เอาไปนอนอ่านต่อกับเจ้า ๓ ตัวนี้

น่าสนใจมาก เพราะเป็นการศึกษาขยายวง
ว่าพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รับจากอินเดียอะไร และอย่างไรบ้าง
เมื่อราว ๆ #ทวารวดี #ศรีวิชัย #ชวา #จามปา #พุกาม
รวมทั้ง #เขมร

ทั้งนั้นบอกว่าจาก #อมราวดี #คุปตะมถุรา #วกาฏกะ #ปัลลวะปลาย
แม้แต่ #โจฬะ น้อยมาก

ส่วน #สุวรรณภูมิ #คันธาระ #กุษานะ ฯลฯ หรือครับ
ไม่น่าจะพบอะไร
เพราะทั้งหมดใช้รูปประติมากรรมเป็นเครื่องศึกษาครับ

๒๕ มีค.๖๓ ๑๘๓๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla