logo_new.jpg

ชอบนี้นัก ที่เคยถูกว่า #หมอนี้บ้า...ปลูกต้นไม้
Love This, #MyCraziness On Tree Planting
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200327_7)

เมื่อวานนี้ ที่นั่งรถตามรถขนต้นไม้
นับเป็น #การขุดขนปลูกต้นไม้ครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต แล้วครับ

สุดยอดที่มีรถกำนัน #โพธิ์เสด็จ กำกับไปด้วย

จาก #นาเจ้าพระยานคร ที่หัวถนน
ไปผ่านแยกนาพรุที่ #พระพรหม
ผ่านหลาย #วัดเก่าสมัยทวารวดี
ที่เคยเป็นฐานสำคัญของ #ตามพรลิงค์ สมัยหนึ่ง
แล้วเลี้ยวที่ #สี่แยกเบญจม เขต #โพธิ์เสด็จ
ถึง #สวนธรรมรักษาปันตวัน ด้วยดี

มี #ทิวเขาหลวง_มหาชัย เป็นฉากรับ งามสุดเลยครับ

บ้านี้ พอได้

๒๗ มีค.๖๓ ๑๐๑๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla