logo_new.jpg

เหตุแห่งการยืนยัน ขน #ไม้มงคล ชุดนี้ลงนคร
Reason To Take This #BlessedWood To NaKorn
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200328_5)

สำหรับผมแล้ว พระมหาเถระที่ผมผูกพันและมีโอกาสสัมผัสอย่างลึกซึ้ง
ถึงขั้นนับถือบูชาเทอดทูนและรักท่านมาก ๆ
มีเพียง ๒ องค์
นอกจากท่าน อ.#พุทธทาสที่สวนโมกข์ แล้ว
ก็ #ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯปยุตโต รูปนี้

นอกจากได้ใช้ #หนังสือพุทธธรรม ของท่านเป็นเครื่องอยู่เมื่อคราวบวช
ร่วมกับเล่มอื่น ๆ และกิจอื่น ๆ จนเข้าใจในหัวใจพระพุทธศาสนา

จนสึกออกมายังได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านมากหลายวาระ อาทิ

๑) คราว #มูลนิธิโกมลคีมทอง จัด #สนทนาวิเศษที่สวนโมกข์
มี ท่าน อ.#พุทธทาส #เจ้าพระคุณสมเด็จฯปยุต และ อ.#ส_ศิวรักษ์
โดยผมทำหน้าที่ขับรถถวายท่านทั้งสององค์ ซึ่งแค่นั้นก็มงคลมากแล้ว

๒) คราว #เจ้าพระคุณสมเด็จฯปยุตมาเมืองนคร
ปาฐกถาธรรมงานบุญท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ที่วัดแจ้ง
ผมก็ได้ร่วมถวายการต้อนรับขับรถรับส่งด้วย ถ้าจำไม่ผิด

๓) ครั้นรัฐบาล โดย #สวช#คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ตั้งให้ผมร่วมเป็นกรรมการสรรหา #ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมของชาติ
โดยมี #อาจารย์พนอม_แก้วกำเนิด เป็นประธานนั้น
พวกเราได้ศึกษาจนขอถวายให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นผู้หนึ่งด้วย
จึงได้ตามไปกราบสนทนากับท่านที่ #ที่พักสวนสายใจธรรม

๔) หลังสิ้นท่าน อ.พุทธทาส
แล้วพวกเราริเริ่มจัด #ปาฐกถาพุทธทาสกันที่สวนโมกข์
หนแรกหรือที่สอง จำได้ไม่ชัด
ผมเป็นคนรับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯปยุต
จากพระนครขึ้นเครื่องลงไปสุราษฎร์
เป็นอีกครั้งที่ได้ถวายงานใกล้ชิดครับ

๕) ในคราวจัดตั้ง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives ที่กรุงเทพ
มีเหตุให้เข้ากราบปรึกษาหลายอย่างจากท่าน
ถึงขนาดท่านเมตตาให้นอนพักหน้าห้องบนกุฏิที่พักอยู่หลายคราว
เป็นบรรยากาศอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่วิเศษสุด ๆ
โดยท่านนั้นเมตตาสนทนาด้วยสารพัด
เรื่อยมาตลอด ๑๐ ปี ถึงทุกวันนี้

ในเมื่อไม้นี้ คือ พื้น เสา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
ของเรือนที่ครูบาอาจารย์อยู่มาหลายสิบปี

แม้จะชำรุดเท่าไหร่ ก็ปรับปุงแก้ไขได้ครับ

วันนี้ จัดวางเรียบร้อยใน #ธรรมศาลาแห่งสวนธรรมรักษาปันตวัน
ที่มี #องค์พระะธาตุจำลอง
พร้อมลานทรายที่เคยเป็นลานทำวัตรสวนมนต์ครับ

รอพิจารณาใช้ประกอบการซ่อมสร้าง
ทั้งที่ #บวรนคร และ ใน #สวนธรรมรักษาปันตวัน แห่งนี้ครับ

กราบพระธาตุและครูบาอาจารย์ทุกท่าน
พร้อมขอบพระคุณในเหตุและปัจจัย
ที่ทำให้ไม้ชุดนี้ถึงเมืองนครเป็นที่เรียบร้อยครับผม

๒๘ มีค.๖๓ ๑๘๕๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla