logo_new.jpg

แล้วก็ติดอีกบ่วงของ รัฐ - บาล นี้
In The Government Circle
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200401_5)

เท่าที่จดจำได้ ผมถูกตามเข้าไปร่วมวงที่รัฐบาลตั้งอยู่หลายครั้ง

(๑) แรกสุดน่าจะ #รัฐบาลนายกอานันท์แรก
ตั้งไปเป็น #กรรมการพัฒนาเด็กเล็ก มี อ.วิจิตร ศรีสะอ้านเป็นประธาน

(๒) ต่อมาก็ #รัฐบาลสุจินดา
ส่งเทียบมาเชิญเป็น #คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี !!!
โดยมีหลายคนรับแล้ว อย่าให้บอกเลยครับว่าใครบ้าง
แล้วผมยืนยันว่าเป็นไม่ได้ เพราะกำลังประท้วงไล่อยู่ที่สนามหลวง
ทำท่าว่าจะไม่ออก ผมก็เลยยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
ที่มีคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีซะเลย
เพราะได้ยินแกประกาศว่าเป็นนายก ข้าราชการทุกคนต้องเชื่อฟัง
แต่ผมอยากจะขับไล่ ก็เลยลาออกซะจะได้ขับไล่ได้สะดวก
เขายังไม่ทันอนุมัติการลาออก การขับไล่ก็ลุล่วง
แล้วก็พอดีย้ายไปช่วยวลัยลักษณ์ซะ

(๓) พอ #รัฐบาลชวน
มีการตั้ง #ครม_สังคม คู่กับ ครม.เศรษฐกิจ ผมก็ติดร่างแห
แต่ไม่มีฤทธิ์เท่า จนพ้นสมัย แล้วรัฐบาลไหน ๆ ก็ไม่เอาอีก

(๔) มา #รัฐบาลทักษิณ เกิดกรณีตากใบไปกันใหญ่
จนขายผ้าเอาหน้ารอดด้วยการตั้ง #คณะกรรมกาสมานฉันท์
มี #นายกอานันท์ กับ อ.#หมอประเวศ เป็นหัวหอก
ผมตอบปฏิเสธทันที ด้วยเชื่อว่านายกทักษิณและรัฐบาลไม่เอาจริง
แม้จะทราบว่านายกอานันท์กับ อ.หมอประเวศนั้นเอาจริง
ถูกท่านทูตฯวิทย์ บอกว่า หากหมอไม่รับ ท่านอานันท์จะมาหา
ก็เลยยอม แล้วก็พบว่าที่คิดไว้นั้น ไม่ผิดเลย
แต่ก็ได้เรียนรู้อะไร ๆ อีกมากมายมหาศาล

(๕) เมื่อวานนี้ มีมตินี้ จากการประชุม #คณะรัฐมนตรีประยุทธ์
ว่า เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน #คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน ๑๐ รูป/คน
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)
๒. นายสันติ เสือสมิง
๓. นายมาโนช แจ้งมุข
๔. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
๕. นายกิตติพันธ์ ใจดี
๖. นายปรารพ เหล่าวานิช
๗. นายกล้า สมตระกูล
๘. นายบัญชา พงษ์พานิช
๙. นายอภิชัย พันธเสน
๑๐. นายเกริก มีมุ่งกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

งานนี้ท่านปลัดกระทรวงที่นับถือกันมานาน ท่านส่งคนมาเชิญ
จึงน้อมรับ ด้วยเชื่อว่าประเด็นนี้แม้เล็ก ๆ แต่ก็สำคัญยิ่ง
เมื่อท่านเห็นว่าเราจะพอเป็นประโยชน์
ก็น้อมรับครับผม
กับอาจได้สานบาง #ปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาส ด้วย

วันนี้ที่เข้าไป #นาคร_บวรรัตน์
เจอ ๒ นี้ เสื้อปี ๓๕ กับป้ายปิดนาครฯ
ก็เลยเอามาประกอบ เกี่ยวกันนิด ๆ ครับ

๑ เมย.๖๓ ๑๓๑๘ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla