logo_new.jpg

เหมือนเล่นเงา มือถืออะไรมา ?
What's On Hand ? This #ShadowPlay
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200404_4)

วันก่อน มีคนถามว่ายังกะ #เล่นหนังตะลุง
แล้วถือเศษกระเบื้องถ้วยมาด้วยใช่ไหม ?

ผมบอกว่าไม่ใช่ แล้วจะเฉลย เลยมาถึงวันนี้
นึกถึงที่ีคนบอกว่าเมื่อวานที่ #สนามบินสุวรรณภูมิ
มีคนบอกว่า #เสรีภาพต้องมาก่อนสุขภาพ !!!
แล้วก็เลย #ไม่ยอมรับการกักกันตัวตามที่รัฐไทยประกาศ

ในการพิสูจน์สีบนบานประตูหน้าต่างของ #ตึกยาวบวรนคร ตอนนี้นั้น
เจอ ๓ สติ๊กเกอร์นี้

๑) ของ #ชมรมผู้สนใจธรรม_จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผมสมัครขอเป็นสมาชิก
ว่า " ... #ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

๒) ของ #ชมรมแพทย์_ทันตแพทย์_จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผมร่วมก่อการและเป็นประธานตอนนั้น
ว่า " ... #ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
#ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ... "

๓) ของ #สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (#สนนท.)
น่าจะคราวพฤษภา ๒๕๓๕ ที่พวกเราร่วมกันขับเคลื่อน
ว่า " ...#นายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
#เผด็จการจงพินาศ_ประชาธิปไตยจงเจริญ ... "

ถึงวันนี้ มาถึง #อีกจุดสำคัญของระบบโลกแล้ว
จาก #กรณีศึกษาการรับมือโควิด
จาก #จีน_ผ่าน_เกาหลี_ญี่ปุ่น_ไต้หวัน_ฮ่องกง_สิงคโปร์ ...
ไป #ยุโรป_อิตาลี_สเปน_ฝรั่งเศส_เยอรมัน_สวิส ...
แล้วก็ #อเมริกา ที่ประกาศกล้าว่าพร้อมสุด ดีที่สุด สุด ๆ ไปเลย

#ไทยเราเอาไง ?
#ธรรมรักษา ? #ประโยช์ตนประโยชน์เพื่อน ?
#เผด็จการจงพินาศ_ประชาธิปไตยจงเจริญ ?

ผมไม่โน้มน้าวอะไรใครครับ
เพียงแต่ขบคิดคนเดียว ผ่าน ๓ สติ๊กเก้อร์
ที่เพิ่งแกะออกจากประตูตึกยาวบวรนครครับผม

ส่วนป้ายกระดาษแผ่นใหญ่นั้น น้อง ๆ เอามาติดเตือน
คนชอบลักหรือฉีกหนังสือในร้านครับ
ร้านเรายอมให้อ่านได้ไม่ห้าม ไม่ว่า ขอแต่อย่าฉีกอย่าลัก
แต่ก็ลักและฉีกกันเรื่อยมามากมาย
ทนเปิดได้ ๒๙ ปี ก็เกินทน แถมคนซื้ออ่านกันน้อยลง
ก็เลยปิดไงครับ

๔ เมย.๖๓ ๑๑๔๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla