logo_new.jpg

#สงกรานต์วันนี้ที่บ้าน
HomeSongKran Today
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200413_4)

เริ่มด้วยการนั่งห่าง ๆ เตรียม #แอลกอฮอล์แทนน้ำอบไทยไว้ล้างๆๆ
จากนั้นร่วมกัน #บูชาพระรัตนตรัย ตั้งนโม ๓ จบ
แล้ว #สวดบทเขมาเขมะสรณทีปิกคาถา เป็นเครื่องตั้งสติ
ก่อนจะ #กรวดน้ำแผ่นส่วนบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้ว #สรงน้ำพระสีหิงค์และพระบรมธาตุ
นำโดยน้าพา ยุพา บวรรัตนารักษ์ เสร็จแล้วเข้าเซฟเฮ้าส์
ต่อกันตามลำดับอาวุโส
แล้วก็ร่วมกัน #ฟังธรรมคติของท่านอ_พุทธทาส
#เรื่องสงกรานต์ ร่วมกันครับ

น่าฟังและเอามาเป็นธรรมคติมากครับ ...

#คำว่าสงกรานต์ คำนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็น #สังกันตะ แปลว่า #ก้าวล่วงไป แปลว่าก้าวไปพร้อม คือการก้าวหน้า คำว่าสงกรานต์แปลว่าก้าวหน้า ก็หมายความว่า #ก้าวไปข้างหน้า...

ถ้าพูดว่าสงกรานต์ สงกรานต์แล้วก็เป็นกันทุกคน พูดเป็นกันทุกคน ถ้ายิ่งเล่นสงกรานต์ เช่น สาดน้ำ เป็นต้นกันด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำเป็นกันทุกคน แต่คิดๆดูเถิดว่า มันเป็นการกระทำของคนโง่หรือคนฉลาด การเล่นสงกรานต์เพียงเท่านั้นมันจะเป็นสงกรานต์ คือเป็นความก้าวหน้าไปไม่ได้ มันเป็นเรื่องของคนโง่ที่มัวแต่เหลวไหลอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่มีการก้าวหน้า

ถ้าเป็นสงกรานต์จริงๆ มันต้องเป็นการก้าวหน้า #คือมีจิตใจที่ก้าวหน้า

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" พระพุทธภาษิตนี้ก็เนื่องด้วยสงกรานต์ คือ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นี้ เอาแน่นอนอะไรไม่ได้

ฉะนั้นคนทั้งหลายจงรีบถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ไม่ประมาทก็คือจัดทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง ให้เป็นไปในทางก้าวหน้า ให้ก้าวไปๆเสียจากความทุกข์ ให้ออกไปจากความทุกข์ให้ได้ นั้นก็เป็นความก้าวหน้า นี้ถ้าเราจะเรียกกันว่า สงกรานต์ คือ ความก้าวล่วงไปปีหนึ่งนั้น มันก้าวล่วงไปอย่างไร

ถ้าถือเอาตามพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ มันก็ต้อง #ก้าวล่วงไปด้วยความดับทุกข์ คือดับทุกข์ได้มากขึ้น เวลาล่วงไปปีหนึ่งๆ ก็ดับทุกข์ได้มากขึ้น ใกล้ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นไปทุกที เดี๋ยวนี้ใครกำลังเป็นอย่างไรก็ขอให้พิจารณาดูตัวเอง สอบสวนตัวเองดูให้ดีด้วยกันจงทุกคนเถิด

#พุทธทาสภิกขุ

จบท้ายด้วยราดหน้าแม่แดงบ้านบวรรัตน์ครับ

อ้อ จู่ ๆ พี่ เณรอ๊อด วัดจันทาราม คนสร้างพระสีหิงค์กับฉัตรก็โผล่มารดน้ำด้วย
โดยรักษาระยะห่างกันไว้ได้เสมอครับ
ใครไม่รู้ ถามว่า จะยังพอหาพระสีหิงค์นี้กับฉัตรได้ที่ไหนไหม ?
ถามตรงเอาเองได้เลยนะครับ เห็นว่ายังพอมีเหลือครับ

๑๓ เมย.๖๓ ๑๓๐๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla