logo_new.jpg

ฝากดอกไม้ ชื่อนี้ ช่วยดูแล ฯ
FlowersToTakeCare
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200419_7)

หลายวันก่อน ครูเจตส์ ตรังเคคนนี้
สั่งเก็บภาพดอกไม้นี้ ว่าจะเขียน
เราถ่ายส่ง แล้วส่งอีกด้วยพากเพียร
เวียนจนได้ กลอนไพเราะเจาะอุรา

๐ ปางอิเหนาหลงถวิลจินตะหรา
ลืมตุนาหงันน้องนุชบุษบา
จนเกิดเรื่องเกิดค่าวรรณคดี
ปะตาระกาหลาจึงสาปส่ง
ให้บุษบาโฉมยงจำพรากที่
เป็นรูปชายเที่ยวป่า วนาลี
ได้นามใหม่เป็นศรีอุณากรรณ
มีปัญหาสาเหตุเพศภาวะ
เหล่านปุงสกลิงค์ จริงๆนั่น
รูปเป็นชายงามเท่ดุจเทวัญ
แต่ใจฝันตามสิทธิ์อิสตรี
อิเหนาพบพิศดู ไม่รู้จัก
โอ้ต้นรักปลายร้างสร่างราศี
อุณากรรณฉายป่าชมมาลี
ฝากดอกไม้ชื่อนี้
ช่วยดูแล ฯ

๐ มาวันนี้ เจออีกก็ถ่ายอีก
แถมอีก ๒ โมกข์ กับ พลา มาตอแย
หวังว่าพี่ คงจะไม่ทำแยแส
ช่วยดูแล โมกข์-พลานี้ ถีเทอญ ฯ

๑๙ เมย.๖๓ ๑๗๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla