logo_new.jpg

จารึกนี้ สำหรับทุกบ้านทุกเรือนเลยครับ
ThisForAllHouse&Home : HIMOBAS&HIMOLA
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200422_5)

อันที่จริงแล้วนี้มากกวาเพียงคำจารึกบนอัฒจันทน์
หัวบันไดเรือนแม่ที่สวนธรรมรักษาปันตวัน

แต่เป็นคำสำคัญสำหรับทุกบ้านและทุกเรือน
และสำคัญยิ่ง ๆ ขึ้น อยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมรังสรรค์
ดังที่วันนี้ ผมชวนทุกคนมาร่วมกันคัดเลือกลูกหินแล้วเรียงกันจนเสร็จ

HIMOBAS&HIMOLA :
#HouseIsMadeOfBricksAndStone #HomeIsMadeOfLoveAlone

โดยที่หินทั้งหมดนี้ แม่สองคนของผม
รัตนาและ ยุพา บวรรัตนารักษ์ คือคนเก็บไว้ให้ครับ

๒๒ เมย.๖๓ ๒๑๐๘ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla