logo_new.jpg

ตื่นมาสาธุกับพี่น้องผองเพื่อน กับสิ่งที่ร่วมกันทำเมื่อวานนี้
Sadhu With All Participate, Support & Donate
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200504_1)

เป็นอีกชุดภาพที่ได้อารมณ์ภาวนาตามสมควร
ขอบคุณช่างไก่ที่คว้ากล้องที่วาง ไปถ่ายไว้
เอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงงานธรรมที่ได้ร่วมกันทำ
#ทำอะไรก็ธรรม ครับ

แม้ตลอดการถ่ายทอด คนตามดูจะไม่มากนัก
แต่ก็มีการตามดูย้อนหลังเรื่อย ๆ
ระดับการรับรู้งานนี้กว่าครึ่งแสน ทั้งที่เราขยับทำในเพียง ๔ - ๕ วัน
มีคนเข้าถึงการบุญนี้เกือบ ๓ หมื่น ได้ดูร่วม ๗ พัน มีส่วนร่วม ๔ พัน
กับยังมีคนได้ร่วมบุญวันเกิด ๔๐ ราย

ที่สำคัญคือ เราได้นำงานธรรมกลับมาในจังหวะอันเป็นเดือนสำคัญ
และรัฐก็มั่นใจในสถานการณ์ เริ่มปลดล็อคต่าง ๆ ลงแล้วด้วยครับ

กราบท่านพระครู Siridhammapirat Yodkhun เตช ปัญญา มานพ มานิโต PaladAnon Kantaveero PhraWoot Tongmun ขอรับ

๔ พค.๖๓ ๐๕๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla