logo_new.jpg

คดห่ออะไรไปกินเช้าวันวิสาขะ ? แล้วคุยอะไรกัน ?
#VesakBreakfast with #MorningDhammaTalk
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200507_3)

กำหนดฤกษ์นัดกันไว้ ๐๘๐๐ น. #วันวิสาขบูชา
ต่างคนต่างคดอาหารเช้าไปกินกัน
ฝ่าย #สวนธรรมรักษาปันตวัน มีเหนียวปิ้ง เนื้อกับไก่กอและ
และเหนียวต่าง ๆ
ฝ่าย #ฅนนิยมฟาร์ม มาเหนือเมฆ จนผมอดขอกินด้วยไม่ได้

เป็นการกินประเดิมนัดวิเศษที่ริม #สระแห่งไตรสรณาคมณ์
ที่ทั้ง #ธรรมรักษา และ #สังฆรักษา
กำลังแตกต้นตั้งกอใหม่ทั้งรายรอบ และกลางสระ

จากนั้น จะเชิญ #พุทธรักษา มาลงจนครบครับ

๗ พค.๖๓ ๐๘๐๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla