logo_new.jpg

ธรรม ทาน สุข สำหรับ #วิสาขะและรอมฎอนปีนี้
#2020Vesak_RamadonPresent : Dhamma Dana Sooka
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200507_7)

เมื่องาน #CreativeNaKorn ที่สนามหน้าเมือง
ผมพบงานชุดหนึ่งน่าสนใจ กะว่าจะเอามารักษาสักชิ้นหนึ่ง
อาจารย์ @ประสิทธิ์ ระยะไมตรี แห่ง รร.#สันติธรรมที่นาเคียน
บอกว่า อยากให้ไปอยู่ด้วยกันทั้ง ๓ ข้อธรรม ธรรม ทาน และ สุข
ที่คิดทำในฐานะครูศิลปะมุสลิมแห่งเมืองนคร
ด้วยการน้อมนำข้อธรรมที่เป็นสากล มาสร้างสรรค์
ในลักษณะเครื่องประดับ ซึ่งเราก็ศึกษารวบรวมมามากแล้ว

ประกอบกับนายนักคิด Supachai Klaewtanong ก็ส่งเสริมสนับสนุน

โดยได้รับทั้ง ๓ สิ่งมาก่อนแล้ว
วานนี้ วิสาขะ ระหว่างเดือนรอมฎอนด้วย
ได้รับแจ้งว่าเสร็จแล้วพอดี
วันนี้จึงไปขอรับมาบรรจุ

ถือเป็น #ของระลึกวิสาขบูชาและรอมฎอนปีโควิดพอดี

สุข สวัสดี ด้วยธรรม สันติ ... สลาม

๗ พค.๖๓ ๒๐๐๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla