logo_new.jpg

#พืชมงคล ริม #สระนะโม และ #สระไตรสรณาคมน์
Planting Around 2 Ponds
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200511_3)

การปลูกพืชมงคลที่ #สวนธรรมรักษาปันตวัน เมื่อเช้านี้ ทำกัน ๒ กะ
ก่อนเวลานัด ๘ น. ฝนก็เทลงมาห่าใหญ่
ขาดเม็ดแล้ว ก็ขนใส่ไปคันรถหนึ่ง

กะแรก ตั้งมะโมก่อน แล้วปลูกกันรอบสระนโม
ด้วยบัวดินรอบขอบ มีโมกแซม แต้มขอบบนด้วยยี่โถปีนัง หรือเอื้องผึ้ง
แปะลานโทมจำปาขอมดอกแดง ใกล้ ๆ กับทองหลางนาเจ้าพระยานคร

จากนั้นก็เติมกำลังด้วยเหนียวหมูปิ้งและไก่ทอด
แล้วชวนไปขุดพุทธรักษากับธรรมรักษามาเสริม
ปลูกรอบขอบสระไตรสรณาคมน์
แซมด้วยริงโรหรือจั๋ง กับ คล้า และไอริสดอกเหลืองเล็ก ๆ

รวมทั้งเจ้าธรรมรักษา Sexy Pink ที่ไม่เข้ากันเสียเลย
จึงขอแปลงเป็น #สำเร็จมรรคผล
ก็แล้วกันนะครับ น้า เยาวดี มณีกุล ผู้สงเคราะห์ด่วนจากหาดใหญ่

ขอบุณกองกำลัง Gob Siwapat มากครับ

๑๑ พค.๖๓ ๑๕๓๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla