logo_new.jpg

ร้อนกันมากไหมครับ ?
Are You Too Hot ?
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200515_5)

งาน #ล้ออายุ๑๑๔ปี #ท่านอาจารย์พุทธทาส ปีนี้
จะฟังธรรมหัวข้อ #ธรรมะน้ำ_ล้างธรรมะโคลน
พอดีน้าพาบอกให้อาบน้ำหมา
ก็เลยอาบให้ซะ แล้วขอกลอนนี้จากน้อง ๆ
ที่ จดหมายเหตุพุทธทาส สวนโมกข์กรุงเพ

ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมครับ #ทำอะไรก็ธรรม ครับผม
นี้เฉพาะตัวแม่ตัวพ่อก่อนครับ
ส่วน ๓ ตัวลูก เที่ยวจด ๆ จ้อง ๆ กันอยู่ครับ

#ปฏิบัติเพื่อความสะอาด

อาบอะไร ล้างกันใหญ่ ดูให้ดี ดูล้างกัน เต็มที่ ไม่มีเฉย
ไม่น่าดู นั่นแหละดู ให้ดีเวย ขอเฉลย อรรถอ้าง ล้าง ตัวกู
อาบทีหนึ่ง นั่นล้าง ส่วนร่างกาย ย่อมทำได้ โดยขยัน หมั่นเช็ดถู
ภาพพวกเซ็น อาบเป็น ตัวอย่างดู ล้างตัวกู กันอย่างหนัก ด้วยรักทำ
อาบที่สอง จองล้าง ไล่กิเลส ที่เป็นเหตุ เผลอไพล่ ไถลถลำ
เที่ยวยึดนั่น ยึดนี่ ที่กอบกำ เอามาทำ เป็นตัวกู และของกู
เอาน้ำคือ “ธรรมะ” เข้าชะล้าง ให้สว่าง สะอาดสิ้น สงบอยู่
อะไรมา ไม่ยึดมั่น ไม่ขันคู “สิ้นตัวกู” เป็นวิมุตติ ดีสุดดี
ยามอาบล้าง ท่าทาง ไม่น่าดู อาบเสร็จแล้ว สวยหรู ชูศักดิ์ศรี
ยามชะล้าง แสนยาก ลำบากมี ลุถึงที่ สุขล้วน ชวนชมเอย ฯ

๑๕ พค.๖๓ ๑๑๑๑ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla