logo_new.jpg

การบานของกุหลาบ ... จุฬาลงกรณ์
On Chulalongkorn Rose Blossom
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200516_3)

การอยู่บ้านนครต่อเนื่องจะสองเดือนนี้ ทำให้ได้จับตาดูนั่นดูนี่นิ่ง ๆ
อย่าง #กุหลาบชมพูจุฬาลงกรณ์ กอนี้ ที่ได้รับอภินันทนาการจาก Jongsuk Kongsen ไม่รู้กี่ปีแล้ว

ให้ดอกได้ไม่หยุด พอช่อเก่าโรย ตัดก้าน ก็แตกยอดออกดอกทุกทีไป
รอบนี้มีหลายยอด ดอกน่าจะทยอยบานได้เรื่อย ๆ ๗ - ๘ ดอก

ดอกสองนี้ เริ่มคลี่เมื่อวันที่ ๑๔
พอ ๑๕ ก็บานแฉ่ เช้านี้ยังดีอยู่

แต่พรุ่งนี้น่าจะเริ่มเฉากลีบ แล้วค่อย ๆ โรยลง #ตามธรรมนิยม
แล้วดอกอื่น ก็บานต่อ ต่อไปเรื่อย ๆ

ส่วนจิตเรา จะบานได้ประมาณนี้ไหม ?
ของใครของมัน อยู่ที่การฝึกและเอาใจใส่กระมังครับ ?

ขอบคุณ Jongsuk Kongsen อีกไม่นับครั้งครับผม

๑๖ พค.๖๓ ๐๙๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

Joomla templates by a4joomla