logo_new.jpg

วันก่อนบานประชันกันอย่างละดอก คนยังหลงไหล แล้วนี้บานคู่ !!!
Just Only One Last Week, How Come Today ???
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200520_2)

ตลอดอาทิตย์ที่แล้ว ที่เจ้า #กุหลาบชมพูจุฬาลงกรณ์
กับ #เจ้าจำปีจีน นี้บานกันอย่างละดอก ก็ตามกันเกิ้น

วันนี้ พี่บานกันต้นละสอง แล้วน่าจะตาม ๆ กันมาอีกไม่รู้กี่ดอก

หมอนี่กะว่า น่าจะเลิกดีกว่า
หมามันถาม ว่าบ้าอะไรกันนักกันหนา

ดูเอาเอง ว่า บ้าก็บ้าว่ะ
แต่ #อย่าเผลอเพลินเกินนะครับ
เพราะว่านี้นั้น #มันเป็นเพียงชั่วขณะ ...

๒๐ พค.๖๓ ๐๘๔๔ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร

 
Joomla templates by a4joomla