logo_new.jpg
วันนี้ ผ่านครึ่งสัญญาเจอ #โพธิ์ลุมพินี
PassingPromiseWith #TheLumbiniBodhiLeaves
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20200706_8)
การจัดบ้านช่องห้องเองวันนี้ ที่อยู่ใน #สัญญาหน้าฝน
เริ่มจากข้างนอกที่ล้อนออกไป ๒ บริเวณ ได้สำเร็จเป็นกล่อง ๆ
แล้วล้ำเข้ามาในห้องอีกหน่อยหนึ่ง
ผลัดกับเตรียมการนำเสนอที่เชียงใหม่จนพอใจ
ก็พอดีเจอใบ #โพธิ์ลุมพินี ที่ไปเก็บมาเมื่อคราวไปประชุม ปี ๒๕๕๗
ที่ทุกเช้า จะไปนั่งเจริญจิตตภาวนาตรงใต้โคนทุกวัน
ท่ามกลางใบร่วงลงมารอยกาย
เก็บกลับมา ๕๐ ใบ ทำฝอยบอกไว้ และแจกไปได้กึ่งหนึ่ง
เพิ่งมาเจอวันนี้ ค่อยหาจังหวะแจกต่อ หากจะยังมีคนประสงค์
วันคืนนี้ พอใจเท่านี้ครับ
๖กค.๖๓ ๒๒๑๗ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.
 
 
Joomla templates by a4joomla