logo_new.jpg
พุทโธ ธัมโม สังโฆ นาโถ
โอมมมม จงเจริญ เติบโต แจ่มใสร่าเริง มั่นคงและมั่งคั่ง
Budhdho Dhammo Sangho TheProtector
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20201016_1)
นี้ ที่ผมพร่ำภาวนาตอนกำลังหยอดผักสลัดลงราง
พร้อมกับชวนกันทุกคนร่วมกันกับฅนนิยมฟาร์ม
อ้อม มาหาณคอน
กับ @สมพร สุทธิพันธ์ุ ปลูก ๆ ๆ
" ... จงเจริญ เติบโต มั่นคงและมั่งคั่ง ... " ผมเติม
" ... แจ่มใสร่าเริง ... " เติมตอนนี้
ว่ากันว่า อีก ๑๕ วัน แต่ละต้น ก็จะได้เกือบกิโล
ถ้าไม่ถูกคนสั่งซื้อเอาไปกินกันก่อน
ทั้งชุดนี้ ๓๐๐ กว่าหน่อ ก็ ๑ ในสามตัน
หาซื้อได้ตามสถานจำหน่ายผักปลอดภัยชั้นนำในเมืองนครครับผม
๑๖ ตค.๖๓ ๐๖๒๒ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla