logo_new.jpg
ลานโมกข์และร่มบุหงาหน้าบ้านแม่
Mother'sMokkhAndBuNgarTerrace
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20201016_3)
บ้านแม่ที่ซ่อมมาเรื่อย ๆ นั้น ตอนนี้กำลังจะบริบูรณ์
โดยมีการเติมต่ออีกนิด ๆ หน่อย ๆ ให้สมกับที่เป็นบ้านที่แม่รัก
รวมทั้งระเบียงเฉลียงหน้าเรือน
ที่เก็บเอาแผ่นปูเก่าของร่มไทรมาปูใส่ พร้อมมีขอบคันนั่งเล่น
ล้อมบุหงาส่าหรีที่แม่โอนต้นพ่อปลูกมาลงไว้
แล้วผมเอานานาโมกข์ที่พ่อขุดจากนาปากนครมาให้แม่ไว้
ลงเรียงที่ริมกำแพงเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลานี้
เราอยู่กัน ๓ คนหลายปี แม่ น้าพา แล้วก็ผม
จนสร้างบ้านน้าพาเสร็จที่อีกฟาก แล้วพี่โตกับพี่ตามาอยู่ต่อ
เสร็จแล้ว ต้องหาใครมาอยู่
ส่วนเรือนหลังน้อยที่ทาสีเหลืองใหม่หมาด ก็ของแม่สร้าง
ตอนนี้ พ่อ
Surachet Keawsakun
เข้าครองเป็นที่ทำการเรียบร้อยแล้ว
บ่ายนี้ ว่าจะชวนกันทำสวนหน้าเรือนน้อง
ใครว่าง ไปร่วมด้วยช่วยกันครับผม
ท่านพระครู
โสพิทร์ แซ่ภู่
ว่างมาสร้างบุญใส่เรือนรังใหม่ ไหมขอรับผม
๑๖ ตค.๖๓ ๐๙๔๔ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla