logo_new.jpg
ประมาณว่าบ้าหวัน
LetsCallTheSkyCrazy
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20201017_5)
ตอนนี้ที่ฝนฟ้าเทมาไม่เลิกมาหลายเพลา
แต่ที่ไม่ค่อยเข้าใจที่สุดคือเจ้ามะเหมี่ยวชายคาที่บ้าสุด ๆ
เป็นดอกให้ผลกินติดต่อกันมา ๔ รอบแล้วยังไม่เลิก
รอบนี้ ดอกมากระดับบ้าได้ จะลองหาวิธีห่อให้ได้กินมาก ๆ
บ้านผมนั้น ชมพู่แนวนี้ มี ๓ พวก คือ มะเหมี่ยว แดงตลอดลูก
สาแหรก มีเส้นแดงพาดเป็นสาแหรกบนพื้นขาว
แล้วก็บ้าหวัน ลูกขาว แต้มแดงที่หัวและท้าย
ต้นนี้ ที่ถูกคือสาแหรก แต่อาการเขาน่าจะบ้าหวัน
เหมือนคนนอนในเรือนนั้นมังครับ
๑๗ ตค.๖๓ ๑๕๕๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla