logo_new.jpg
คือสามคณะบุญเบิกเนตรพระวานนี้
ThreeTeamWorkOnImageEyeInlayMerit
(bunchar.com บัญชาชีวิต 20201111_3)
บุญเบิกเนตรพระที่บ้านบวรรัตน์วานนี้นั้น มี ๓ ทีมหลักนี้
หนึ่ง พระ ๖ รูป ที่เมตตารับนิมนต์มากันตามอาราธนา
ล้วนเป็นพระรุ่นกลางที่กำลังเป็นกำลังหลักของการพระศาสนาในเมืองพระนี้
สอง ครอบครัวบวร ที่มีพี่น้ยกับหลานโน๊ต ลงมาสมทบด้วยพอดี
Varaporn Ruckitana
สาม ทีมทำงานเบื้องหน้า ฝ่ายช่างและภาคสนาม
ส่วนกองหนุนสตรีถนัดอยู่หลังฉากเสมอ ไม่มาออกหน้าครับ
ปันบุญแบ่งกุศลกันถ้วนทั่ว ทั้งที่นี้และที่ไหน ๆ ครับผม
๑๑ พย.๖๓ ๐๗๑๗ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla